LÉNYEGESEBB TUDNIVALÓK ISKOLÁNK ALAPÍTVÁNYÁRÓL

1. Az alapítvány neve:
Sülysápi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány

2. Az alapítvány címe:
2241 Sülysáp, Dózsa György út 110.

3. Az alapítvány közérdekű célja:
A sülysápi Szent István Általános Iskola tanulói részére szervezett:
- kulturális, sport, szabadidő programok
- egészséges életmód, életvitelt kialakító szokások
- környezetvédelmi feladatok támogatása

4. Az alapítvány bankszámlaszáma:
65100053 - 10055836
Az alapítvány az alapítók szándékának megfelelően nyitott, a hozzá való csatlakozás feltétele az Alapítvány bankszámlájára történő - mértékben nem meghatározott - pénzbefizetés teljesítése.
Az elmúlt évben László Ferenc sülysápi lakos 40.000.-Ft-tal támogatta alapítványunkat. Köszönet érte.

5. Az alapítvány adószáma: 18679360-1-13

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-val Alapítványunkat támogatták.
2002-ben: 157.264.-FT
2003-ban: 179.630.-Ft
2004-ben: 232.225.-Ft
Az alapítvány számláján jelenleg 328.721.-Ft van.
A befolyt összegből elsősorban iskolánk hátrányos helyzetű tanulóit támogattuk, hogy ők is részt vehessenek az osztálykirándulásokon, táborozásokon.
2004-ben 137.600.-Ft-tal támogattuk a tanulmányi kirándulásokon résztvevőket.
A Szent István –díj létrehozásához alapítványunk 57.031.-Ft-tal járult hozzá, valamint 36.050.-Ft-ot adott az iskolánkban hagyományosan megrendezendő Egészség – és sporthéthez.

Segítő szándékukat megköszönve bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogatásaikra, mert arra igen nagy szükség van.

6. Az alapítvány kezelője:
Az alapítók által létrehozott ötfős kuratórium. A kuratórium elnökét, titkárát s tagjait az alapítók kérik fel.

A kuratórium elnöke: Fábryné Salvári Katalin

A kuratórium titkára: Kecser György

A kuratórium tagjai: Földiné Tóth Emese
Gábris Annamária
Motolai Józsefné

                                                                                                                      Köszöntõ beszédAz iskola múltjaAz iskola okirataiAlapítványunkMinõségbiztosítás